Skip to content

Waar bevallen?

Als de zwangerschap goed verlopen is, heb je de keuze uit een bevalling thuis of poliklinisch in het ziekenhuis. Beval vooral waar jij je het prettigste denkt te voelen. Houd wel rekening met de extra kosten van een poliklinische bevalling zonder medische indicatie. Onze praktijk werkt veel samen met het GeboorteHuis Leiden. Ook werken we regelmatig samen met het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp. Door de goede samenwerking en communicatie tussen onze praktijk en de ziekenhuizen in de regio kunnen we je, indien noodzakelijk, snel en eenvoudig verwijzen naar de gynaecoloog.

En, bedenk dat ondanks de keuze die je hebt gemaakt voor thuis- of poliklinisch, de bevalling anders kan lopen. Uiteindelijk bepaalt de situatie op dat moment waar en hoe je gaat bevallen.

THUIS
Veel vrouwen kiezen voor een thuisbevalling omdat zij zich in hun eigen vertrouwde omgeving het meest op hun gemak voelen. Als je je optimaal op je gemak voelt, kun je het best ontspannen en dit heeft een gunstige invloed op de weeën. Uit onderzoek blijkt dat je minder kans hebt op interventies (ingrepen) tijdens je bevalling als je thuis bevalt. Door de infrastructuur in Nederland en onze goede samenwerking met de ziekenhuizen is het even veilig als bevallen in het ziekenhuis. Bij een thuisbevalling worden we geassisteerd door de kraamzorg. Met elkaar vormen we het team dat jou en je partner thuis ondersteunt en begeleidt.

POLIKLINISCH
Bij een poliklinische bevalling bepalen wij in samenspraak met jou en op basis van de ontsluiting wanneer we naar het ziekenhuis gaan. Wij nemen contact op met het ziekenhuis van jouw voorkeur en regelen een verloskamer voor je. Mocht het ziekenhuis geen plaats hebben, dan bellen we een ander ziekenhuis. Zowel bij een thuisbevalling als bij een poliklinische bevalling word je door ons begeleid. Bij een poliklinische bevalling het het GeboorteHuis Leiden assisteert de kraamverzorgster ons, in het Alrijne Leiderdorp krijgen we assistentie van een verpleegkundige. Nadat de baby is geboren en alles is goed gegaan, mag je na ongeveer drie uur weer naar huis. Voor een poliklinische bevalling rekenen de meeste verzekeraars een eigen bijdrage, informeer hiernaar bij je verzekeraar.

PLAATSINDICATIE
Een plaatsindicatie krijg je vanwege redenen waardoor het verstandig lijkt dat de bevalling in het ziekenhuis plaats vindt. Dit kan zijn omdat je tijdens je vorige bevalling veel bloed hebt verloren, of je in een flat woont waar bijvoorbeeld geen lift is. De extra kosten voor een bevalling in het ziekenhuis komen hiermee te vervallen.

Zoeken