Ga naar hoofdinhoud

Wij hebben ook in 2024 een contract met alle verzekeraars.

Wat wordt vergoed?
De basisverzekering vergoedt alle verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling. Ook bij een miskraam wordt de nodige zorg vergoed. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico.

De vergoeding van verloskundige zorg geldt voor bevallingen die plaatsvinden:
 Thuis (onder begeleiding van een verloskundige)
 
Poliklinisch of in een geboortecentrum (onder begeleiding van een verloskundige)
 
In het ziekenhuis (onder begeleiding van een gynaecoloog). Voor behandeling door een gynaecoloog is altijd een verwijzing nodig van een verloskundige (of huisarts)

Laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen:
12-weekse onderzoek naar infectieziekten wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Overig laboratoriumonderzoek wordt wel vergoed, maar gaat ten koste van het eigen risico
Geneesmiddelen worden vergoed zoals geneesmiddelen buiten de zwangerschap om, maar kunnen onder het eigen risico vallen

Echo’s
De vroege echo (vitaliteitsecho) wordt alleen vergoed op medische indicatie, bij enkele aanvullende verzekeringen ook zonder medische indicatie
Termijnecho wordt eenmalig volledig vergoed
13-weken echo (ETSEO) wordt volledig vergoed
20-weken echo (TTSEO) wordt volledig vergoed
Overige echo’s zoals groei of ligging worden volledig vergoed, maar alleen op medische indicatie

Prenataal onderzoek:
Counseling (een uitgebreid gesprek met de verloskundige) bij de keuze voor prenatale screening wordt volledig vergoed
De NIPT wordt volledig vergoed

Diagnostisch (vervolg)onderzoek
Geavanceerd diagnostisch geluidsonderzoek wordt volledig vergoed op basis van medische indicatie
Ook een vlokkentest of vruchtwaterpunctie wordt vergoed op basis van medische indicatie, maar valt wel ten laste van het eigen risico

Bevalling
Een thuisbevalling wordt volledig vergoed. Eventueel vervoer met de ambulance valt onder het eigen risico
Een keuze voor een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie (poliklinische bevalling) wordt niet volledig vergoed. Een bedrag van €236,- wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de rest is een eigen bijdrage en afhankelijk van het tarief per ziekenhuis (er mag maximaal €761,85 in rekening gebracht worden). Deze kosten worden soms wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering
Als een poliklinische bevalling medisch wordt, vervalt de eigen bijdrage

Kraamzorg
Kraamzorg is de zorg aan moeder en kind na de bevalling. De basisverzekering vergoedt minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg verdeeld over ten hoogste 10 dagen. De precieze duur wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Voor kraamzorg thuis, in het ziekenhuis of geboortecentrum geldt een eigen bijdrage van €4,80 per uur. Deze eigen bijdrage wordt soms wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Overige
• Kraampakket:
een kraampakket zit meestal niet in de basisverzekering, wel bij een aantal aanvullende verzekeringen. Dit pakket is noodzakelijk rond de bevalling en kraamperiode 
• Zwangerschapscursus:
sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een
zwangerschapscursus tot een maximumbedrag. Vaak moet de cursus wel zijn aangesloten bij een bepaalde instantie om hiervoor in aanmerking te komen
• Fysiotherapie:
fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering. Als het gaat om bekkenbodem-fysiotherapie bij urine-incontinentie, krijgt u 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering
• Lactatiekundige zorg:
valt niet onder de basisverzekering maar kan wel (deels) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Evenals de aanschaf van een borstkolf
• Dieetadvies:
drie behandeluren worden vergoed vanuit de basisverzekering. Valt wel onder het eigen risico, tenzij het gaat om ketenzorg
Doula: wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms kan er wel een gedeeltelijke vergoeding worden ontvangen vanuit een aanvullende verzekering
• Couveuse nazorg: (kraamzorg nadat de baby voor langere tijd opgenomen heeft gelegen, bijvoorbeeld na een vroeggeboorte): g
een vergoeding vanuit de basisverzekering maar soms wel bij aanvullende pakketten. Hier geldt soms nog wel de eigen bijdrage van €4,80 per uur

Meer informatie zorgverzekeraars & polissen
Denk goed na over de keuze van jouw zorgverzekeraar en de juiste verzekeringspolis. Kijk op vergelijkingssites van zorgverzekeraars wat voor soort polis je kunt kiezen, zoals: www.independer.nl, www.zorgkiezer.nl, www.poliswijzer.nl of www.consumentenbond.nl.

Zoeken