skip to Main Content
24/7 bereikbaar via: 071 51 57 152

Wij hebben in 2019 een contract met alle verzekeraars! Daar zijn wij heel blij mee omdat elke zwangerschap en bevalling uniek is en begeleiding op maat nodig heeft.

Wat wordt er vergoed? De basisverzekering vergoedt verloskundige zorg aan moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling en komen niet ten laste van het verplichte eigen risico. Voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals aanvullend laboratoriumonderzoek of vervoer (ambulance) in verband met de bevalling geldt wel een verplicht eigen risico wanneer deze zorg valt onder de basisverzekering.

Wat wordt niet vergoed?

  • Prenatale screening zoals de combinatietest (nekplooimeting) of de NIPT (rond de €170,-)
  • Bij een poliklinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie is een eigen bijdrage verplicht. Door sommige verzekeringen wordt een deel hiervan vergoed. Daarnaast wordt bij sommige aanvullende verzekeringen de hele eigen bijdrage vergoed. Check in je zorgpolis of bij je zorgverzekeraar hoe hoog de eigen bijdrage is voor het geval je in een ziekenhuis of een geboortecentrum wilt gaan bevallen.
  • Kraamzorg is de zorg aan moeder en kind na de bevalling. De basisverzekering vergoedt maximaal 80 uur kraamzorg verdeeld over ten hoogste 10 dagen. De precieze duur wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Voor kraamzorg thuis, in het ziekenhuis of geboortecentrum wanneer de moeder daar verblijft zonder medische indicatie, moet zij een eigen bijdrage betalen. Voor 2019 is de eigen bijdrage 4,40 euro per uur kraamzorg (hier kan je je aanvullend voor verzekeren, dan vervalt deze bijdrage).

Overige
• Kraampakket:
een kraampakket zit meestal niet in de basisverzekering, wel bij een aantal
aanvullende verzekeringen.
• Zwangerschapscursus:
sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een
zwangerschapscursus tot een maximumbedrag. Vaak moet de cursus wel zijn aangesloten bij
een bepaalde instantie om hiervoor in aanmerking te komen.
• Fysiotherapie:
fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering. Als het gaat om bekkenbodem-fysiotherapie bij urine-incontinentie, krijgt u 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
• Lactatiekundige zorg:
valt niet onder de basisverzekering maar kan wel (deels) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Evenals de aanschaf van een borstkolf.
• Dieetadvies:
drie behandeluren worden vergoed vanuit de basisverzekering. Valt wel onder
het eigen risico, tenzij het gaat om ketenzorg.

Meer informatie zorgverzekeraars & polissen
Denk goed na over de keuze van uw zorgverzekeraar en de juiste verzekeringspolis. Kijk op vergelijkingssites van zorgverzekeraars wat voor soort polis je kunt kiezen, zoals: www.independer.nl, www.zorgkiezer.nl, www.poliswijzer.nl of www.consumentenbond.nl.

×Close search
Zoeken