Skip to content

Met zorg voor goede medische begeleiding en persoonlijke aandacht zetten we ons in voor een constante kwaliteit.

Samenwerking De huisarts, kraamverzorgende en het consultatiebureau, evenals de gynaecoloog en de kinderarts zijn onze directe ketenpartners. Al jaren hebben we goed contact en een zeer goede samenwerking met onze ketenpartners in de regio. Onderling overleg komt makkelijk en vlot tot stand en mocht het nodig zijn, dan is een verwijzing gegarandeerd.

Kwaliteitsregister We staan alle vier individueel ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen. Registratie verplicht ons tot het navolgen van de richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep. Bovendien wordt in dit register bijgehouden hoeveel bij- en nascholing wij volgen.

Baby-Friendly Onze praktijk heeft het Baby-Friendly certificaat! Dit betekent dat we geaccrediteerd zijn voor onze goede kwaliteit van zorg rondom de voeding voor de baby (borst- en flesvoeding) volgens de internationale code van de World Health Organisation (WHO) en Unicef. Lees meer op https://www.babyfriendlynederland.nl/.

Klanttevredenheid We houden regelmatig enquêtes onder onze cliënten om de tevredenheid te polsen en onze zorg zo continu te blijven verbeteren. Onze zorg wordt gemiddeld met een 9.3 beoordeeld in deze enquêtes (2019).

Coöperatie LEO

Wij zijn aangesloten bij coöperatie LEO. LEO is een samenwerkingsverband tussen 14 verloskundigenpraktijken in Leiden en omstreken. Samen bundelen wij onze krachten en zijn zo in staat de beste zorg te bieden op het gebied van preconceptie, anticonceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en nazorg. De LEO-praktijken bieden kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum de Poort, dat onderdeel is van de coöperatie.

Kwaliteit en investeren in ontwikkelingen staan hoog in het vaandel bij LEO. Ga voor meer informatie naar de websiteAlle verloskundigen die zijn aangesloten bij LEO zijn medisch geschoolde professionals die:

– De best mogelijke zorg in de regio bieden;
– Samenwerken met gynaecologen en verloskundigen van LUMC en Alrijne Ziekenhuis
– Kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek bieden in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort;
– Kwaliteit waarborgen door in ontwikkeling te blijven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
– Een gezamenlijk scholingscentrum hebben waarin de verloskundigen continu worden bijgeschoold;
– De verplichting hebben tot intercollegiale toetsing;
– Gebruik maken van de nieuwste technieken en hulpmiddelen;
– Samen op meerdere locaties het Borstvoeding- en Mamacafé organiseren;
– Samen een wekelijkse informatieve geboortemail versturen aan alle zwangeren;
– Met elkaar nieuwe projecten als preconceptiezorg en anticonceptiezorg vormgeven;
– Een gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek onderhouden en publiceren;
– Een openbaar jaarverslag over activiteiten en inhoud van haar diensten publiceren;
– Als orgaan zeer nauwe banden hebben met de beroepsvereniging KNOV.

Zoeken