Skip to content

Jolanda gecertificeerd als coach en bevallingsverwerkingsspecialist

Mooi nieuws: Jolanda is gecertificeerd als coach en bevallingsverwerkingsspecialist! We zijn heel blij dat ze haar kunde hierin ook in onze praktijk en zo voor jullie in wil zetten.

Jolanda vertelt:
Zwangerschap, bevallen en ouderschap zijn perioden in het leven van vrouwen en hun partner waarin veel verandert. Zowel lichamelijk, hormonaal en op het gebied van de psyche. Dit alles is met elkaar verbonden. Vaak gaat het op een natuurlijk manier goed, alsof je vloeiend doorschakelt naar een volgende fase in je leven, maar er zijn ook vrouwen die ervaren en voelen dat ze somber zijn of angstig of onzeker. Die de veranderingen die de zwangerschap en het ouderschap met zich meebrengt niet meevalt. Ook het verwerken van de bevalling kan ingrijpend zijn.

Zo ontstaat er behoefte aan psychosociale zorg; eens doorpraten met iemand, bepaalde moederschap gerelateerde vragen onder de loep nemen of echt aandacht besteden aan het verwerken van de bevalling.

Om aan deze zorgvraag te kunnen voldoen ben ik gestart met het voeren van coachgesprekken. Het mooie hiervan is dat er vaak al vragend en luisterend inzichten naar voren komen die er eerder niet waren.  Veelal hebben vrouwen die inzichten gewoon zelf, door er aandacht aan te besteden komen ze weer boven. Waar nodig kan ik de eerste steun bieden aan vrouwen die wat meer angsten, zorgen of sombere gevoelens hebben.

Als een bevalling als heel ingrijpend of zelfs traumatisch ervaren is kunnen we samen bespreken wat helpend zou kunnen zijn. Soms is praten genoeg, soms is doorverwijzen nodig naar meer specialistische hulpverlening zoals een psycholoog of een andere hulpverlener. In sommige gevallen kan ik EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) toepassen of EVA (Emotionele Visualisatie Affirmatie).

Bij het voeren van coachgesprekken heb ik gemerkt dat bij aandachtig luisteren tegelijkertijd verbinding ontstaat. Dat is wat ik in mijn werk als verloskundige ook zo mooi vind. Het gedurende enige tijd zoals ook bij een bevalling aandachtig nabij zijn. Een poosje samen optrekken. Dat is leerzaam, helpend en bemoedigend.

Hopelijk kan ik wat voor je betekenen.

Praktische informatie:
* Aanmelden kan via het inschrijfformulier of via 06-36501886.
* Coachgesprekken duren meestal 1-1,5 uur, gemiddeld zijn drie gesprekken al helpend.
* De gesprekken vinden meestal plaats op maandag- of vrijdagmiddag in verloskundigenpraktijk Oegstgeest (Wilhelminapark 10, Oegstgeest)
* Kosten: €50,- per gesprek. De kosten vallen buiten de reguliere verloskundige zorg.

Jolanda is van 20 mei t/m 7 juni 2024 met vakantie.

Zoeken